ARYAN 100

این رده از اتاق امداد دارای امکانات تجهیزاتی پایه می باشد و حداقل تولید آن برای 20 دستگاه می باشد .

ARYAN 200

این رده از اتاق امداد دارای امکانات تجهیزاتی متوسط می باشد و حداقل تولید آن برای 30 دستگاه می باشد. 

ARYAN 300

این رده از اتاق امداد دارای امکانات تجهیزاتی بالا می باشد و حداقل تولید آن برای 30 دستگاه می باشد.


برای دریافت تصویر برروی آن کلیک نمایید .

کلاس بندی اتاق خودروهای امدادرسانی گاز