کسب و کار (به انگلیسی : Business)، یک نهاد سازمانی درگیر فراهم کردن محصولات ، خدمات و یا هر دو به مصرف کنندگان است. کسب و کار به عنوان شکلی از فعالیت های اقتصادی در اقتصاد سرمایه داری حکم‌ فرماست، بیشتر کسب و کارها که مالک آن‌ها بخش خصوصی است برای این ایجاد شده‌اند که سودساز باشند و دارایی صاحب‌شان را بیشتر کنند. کسب و کارها می‌توانند غیرانتفاعی باشند و یا مالک آن‌ها دولت باشد. از کسب و کاری که چندین فرد در دارایی آن شریک باشند با عنوان شرکت یاد می‌شود، هر چند که این واژه تعریف دقیق‌تری نیز دارد. هر کشوری تعبیر خود را از کسب و کار دارد و طبق قوانین حاکم برای آنها مقررات تعیین می نماید. بخش بازار یک نمونه گسترده از کسب و کار است که در آن در یک شاخه اصلی ، زیر شاخه های بسیار وجود دارد. پترس و پلومن، از صاحب  نظران این حوزه، بر این باورند که هر نوع خرید و فروش کسب وکار نیست، بلکه کسب وکار هر نوع تبادل تکرار شونده و تجدید پذیر است.