افراد شاغل بیشتر ساعات هفته را در محل کارشان سپری می‌کنند. نیازی به گفتن نیست که رضایت شغلی اهمیت بسیاری در  زندگی و روحیه‌ی انسان‌ دارد. در حال حاضر به دست آوردن شغل مورد علاقه و مطلوب برای هر کسی دشوار است؛ اینجاست که باید برای ایجاد انگیزه و هدف در شغل کنونی‌تان، به توانایی‌های خودتان متوسل شوید. اگر بتوانید برای خودتان اهداف شغلی ایجاد کنید، تحت هر شرایطی از کار کردن لذت خواهید برد.

 
۱. با تجربیات روزمره‌تان ارتباط برقرار کنید 

اولین برداشت اشتباه از هدف این است که باید بسیار بزرگ باشد، در حدی که حتی بتواند دنیا را تکان بدهد.

به هیچ وجه! هدف را می‌توان در لحظات بسیار ساده‌ی زندگی یافت.

وقتی بدون آنکه مجبور باشید، دری را با هدف کمک کردن، به روی کسی باز می‌کنید. هنگامی که صمیمانه و نه صرفا برای وقت‌گذرانی، با همکارتان احوال پرسی می‌کنید، زیرا واقعا به او اهمیت می‌دهید. زمانی که استرس ندارید اما نفس عمیق می‌کشید تا هوا را در ریه‌ها و مجرای تنفسی‌تان احساس کنید.

هدف به همان اندازه که از عوامل خارجی تأثیر می‌پذیرد، در تار و پود درون شما نیز جریان دارد. به محض اینکه تصمیم بگیرید با تجربیات روزمره‌تان ارتباط برقرار کنید هدفمندی در زندگی‌تان جاری می‌شود.

۲. چیزهایی را که به شما انرژی می‌دهند، بشناسید 

هدفی که مفهومی در آن نهفته نباشد، هدف حقیقی نیست.

وقتی بدانید به چه چیزهایی واقعا اهمیت می‌دهید و کدام یک از ویژگی‌های خودتان، اطرافیان‌تان و هر چیز دیگری در این دنیا، بیشتر از همه برای‌تان ارزش دارد، می‌توانید اراده‌تان را برای هر عمل یا رفتاری با تکیه بر آنچه به راستی برای‌تان مهم است تقویت کنید و هدفمند بودن زندگی را در کارهای‌تان احساس کنید.

مثلا اگر برای کمک به دیگران اهمیت قائلید؛ دنبال راه‌هایی باشید که بتوانید به گروهی کمک کنید، بیشتر از آنچه مشتری توقع دارد به او خدمات بدهید، یا در فعالیت‌های خیریه‌ی محل‌ زندگی‌تان شرکت کنید. اگر به خوش‌رویی اهمیت می‌دهید؛ در محل‌کارتان با لبخند حاضر شوید و با شوخ‌ طبعی‌تان به دیگران هم لبخند هدیه بدهید. یا اگر به گسترش روابط‌‌تان اهمیت می‌دهید؛ با اطرافیان‌تان بیشتر ارتباط برقرار کنید و با آنها در مورد موضوعات مختلف صحبت کنید، تا انگیزه‌ی بیشتری داشته باشید.

این ارزش‌های شخصی، آرمان‌های تخیلی یا وعده‌های پوچ نیستند، بلکه ابزارهای محکم و کارامدی برای ایجاد هدفمندی تلقی می‌شوند.

 

نویسنده: فرنوش دانشور

رادیو نشاط