کیت نورت( ث ) روپ نویسنده ی کتاب "پول، داستان عشق" معتقد است علاقه برخی افراد به پول بیشتر به دلیل زحمتی است که برای بدست آوردن آن متحمل می شوند به همین دلیل خیلی از افراد مخصوصا خانم ها مدیریت مالی بهتری دارند خانم ها همیشه در پول خرج کردن وسواس بیشتری به خرج میدهند. اما در کنار همه ی اینها پول میتواند استرس زا باشد هنر استفاده درست از پول باید آموزش داده شود شاید خیلی از افراد هنوز نمیدانند چطور باید پول خرج کنند.