اشکال کسب و کار

کسب و کار دارای تقسیم بندی های زیادی به نسبت نوع مالکیت است ، اما چند شکل رایج از آن وجود دارد ، که آنها را در این مقاله فهرست وار معرفی می نمایم :

1- مالکیت انحصاری

2- مالکیت مشارکتی یا مشارکت

3- شرکت

4- تعاونی

5- سری

همچنین کسب و کار دارای طبقه بندی های گسترده ای نیز است . به عنوان مثال کشاورزی، پزشکی، مسکن، صنعتی و مدیریت.

مدیریت یکی از ارکان کسب و کار است اما خود آن نیز نوعی کسب و کار به شمار می آید. به عنوان مثال مدیریت مالی ، منابع انسانی و بازاریابی

یکی دیگر از نمونه های کسب و کار مدیریت که در جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه پس از خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی به شکل گسترده برای ایجاد تغییرات بنیادین و خارج شدن از نظام سنتی ایجاد شد و به بلوغ رسید ،"فرایند بهینه سازی سیستم" به اختصار BPM می باشد. 

منبع : سایت ویکی پدیا انگلیسی