این کانون با توجه شرایط مختلف و نیاز کارآفرینان ، صاحبان صنایع ، سازمان ها و مشاغل مختلف نسبت به طراحی و حتی ساخت برخی از پروژه ها اقدام می نماید . برخی از محصولات ما:

1- ارائه پکیج حرفه ای حفاظت فردی

2- طراحی و ساخت اولین اتاق های فوق حرفه ای امداد گازرسانی در ایران ، در 12 کلاس

3- طراحی کاتالوگ و بروشور با همکاری بهترین های چاپ و تبلیغات